Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Close
  Filters
  Αναζήτηση

  Πολιτική Απορρήτου

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  ΕΓΓΡΑΦΗ

  Ο εγγεγραμμένος χρήστης με την δημιουργία του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα μας, την αποδοχή των όρων χρήσης, παρέχει ρητή εξουσιοδότηση στην εταιρεία μας και συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που ο ίδιος έχει παράσχει για την εγγραφή του στην ιστοσελίδα μας (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε κάθε περίπτωση, ο εγγεγραμμένος χρήστης διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, διόρθωσης αυτών καθώς και αντίρρησης στην επεξεργασία τους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα όποτε το επιθυμεί να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  Ο πελάτης της εταιρείας μας κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας συμπληρώνει στην ηλεκτρονική φόρμα τα προσωπικά στοιχεία που του ζητούνται (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Με την υποβολή της παραγγελίας και την αποδοχή των όρων χρήσης συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που ο ίδιος έχει παράσχει κατά τη διαδικασία θέσης της παραγγελίας από την εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση, ο εγγεγραμμένος χρήστης διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, διόρθωσης αυτών καθώς και αντίρρησης στην επεξεργασία τους.

  Ο πελάτης ή εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο διαδικτυακό χώρο του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας και για την υποβολή παραγγελιών να δηλώνει τα πραγματικά προσωπικά του στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας. Ο πελάτης-εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να ενημερώσει το λογαριασμό του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης των στοιχείων του (ιδίως τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

  ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η εταιρεία μας αποθηκεύει, επεξεργάζεται τα δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας ή πελάτης της, εισάγει στο λογαριασμό του ή στις ηλεκτρονικές φόρμες που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του καταστήματος, μόνο για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, για τη διεκπεραίωση των μεταξύ τους συναλλαγών, και για διοικητικής ή φορολογικής φύσεως διαδικασίες.

  ΑΠΟΡΡΗΤΟ

  Η εταιρεία μας ΔΕΝ αποκαλύπτει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που αφορά στον πελάτη ή σε εγγεγραμμένο χρήστη σε οποιοδήποτε τρίτο, εκτός αν αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής μεταξύ του πελάτη της και της εταιρείας μας, επιβάλλεται ή ορίζεται από το νόμο, από δικαστική ή εισαγγελική εντολή, από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας για το σκοπό αυτό αρχής ή αφορά σε νόμιμη διοικητική λειτουργία της εταιρείας μας. Ο εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί με την επεξεργασία των δεδομένων του κατά τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις.

  Ειδικότερα η εταιρεία μας διαβιβάζει τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αγοράς και την παράδοση τους προϊόντος στον πελάτη, σε εταιρείες που έχουν αναλάβει την μεταφορά του προϊόντος (εταιρείες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών).

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Τα υπολογιστικά, αποθηκευτικά και πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας που υποστηρίζουν την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προστατεύονται με σύγχρονα μέσα τεχνικής ασφάλειας. Υπάρχει προστασία από κακόβουλο λογισμικό όλων των συστημάτων της εταιρείας μας, των προσωπικών υπολογιστών του προσωπικού μας όσο και των διακομιστών όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα των πελατών και τα στοιχεία των αγορών τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων αντιιικών και με χρήση τειχών ασφαλείας, στην εκάστοτε αναβαθμισμένη έκδοσή τους.

  Οι χρήστες έχουν την ελευθερία να διαχειριστούν τους λογαριασμούς των χρηστών. Η διαδικασία για τη διαχείριση των λογαριασμών περιλαμβάνει τη δυνατότητα για προσθήκη, μεταβολή στοιχείων και διαγραφή λογαριασμού. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης διαθέτει δικό του προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

  Η ορθή ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των χρηστών εξασφαλίζεται με την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων. Τα μέτρα αυτά περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ ΠΕΛΑΤΩΝ

  Το ελάχιστο μήκος των συνθηματικών που μπορεί να εισάγει ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας για τη δημιουργία λογαριασμού είναι 8 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

  Το συνθηματικό πρέπει να αποτελείται από συνδυασμό τόσο γραμμάτων όσο και αριθμών.

  Ο εγγεγραμμένος χρήστης/ πελάτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να αποτρέπεται η παράνομη χρήση των συνθηματικών του και του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή παραγγελίας μέσω του λογαριασμού του πελάτη και με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, θεωρείται ότι γίνεται από τον ίδιο τον πελάτη.

  Απώλεια κωδικού πρόσβασης

  Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του εγγεγραμμένου χρήστη ή πελάτη, ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του από τρίτον, ο εγγεγραμμένος χρήστης ή πελάτης της εταιρείας μας οφείλει άμεσα να προβεί σε αλλαγή του κωδικού του. Εάν αυτό για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτό, οφείλει να απευθύνεται άμεσα στην εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@brandoffers.gr .

  Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αλλαγή του κωδικού ή μέχρι να ενημερωθεί η εταιρεία μας και να προβεί στην απενεργοποίηση του κωδικού και τη δημιουργία νέου, ο εγγεγραμμένος χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει σε αυτόν ή την εταιρεία από την παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών του και του λογαριασμού του.

  Διαδικασία ανάκτησης κωδικού

  Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, μπορείτε να τον ανακτήσετε επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή «Ξεχάσατε τον κωδικό σας? Ανάκτηση κωδικού» που βρίσκεται κάτω από το σημείο εισαγωγής των στοιχείων που απαιτούνται για την είσοδο στο λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα μας.

  Αδρανοποίηση Υπολογιστή

  Εάν όντας συνδεδεμένοι με το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας, παραμείνετε ανενεργοί για 10 λεπτά, αποσυνδέεστε αυτόματα.

  Προσωπικό της εταιρείας

  Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι ενήμερο για την παρούσα πολιτική ασφάλειας δεδομένων και έχει δεσμευτεί για την τήρηση αυτής. Σε περίπτωση δε που η πολιτική ασφάλειας παραβιαστεί, είναι ενημερωμένο και ειδικά εκπαιδευμένο για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τα σχετικά συμβάντα/ περιστατικά ασφαλείας.

  COOKIES

  Το brandoffers.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του brandoffers.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του brandoffers.gr και για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του brandoffers.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες ή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του brandoffers.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.