Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Close
  Filters
  Αναζήτηση

  Αποστολές & Επιστροφές

  ΠΑΡΑΔΟΣΗ

  Η παράδοση των προϊόντων στους πελάτες γίνεται μέσα σε 3-5 ημέρες από την υποβολή της παραγγελίας και την επιβεβαίωση ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο.

  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παράδοση του προϊόντος μπορεί να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

  Η παράδοση των προϊόντων γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας. Ο πελάτης δεν έχει δυνατότητα επιλογής του τρόπου παράδοσης ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

  Οι εταιρείας ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, διαθέτουν σύστημα εντοπισμού της πορείας των αποστολών. Για την κάθε αποστολή, δίδεται ένας συγκεκριμένος αριθμός αναφοράς (trackingnumber). Ο εν λόγω αριθμός αποστέλλεται στο κινητό και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη, ο οποίος θα μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της αποστολής του προϊόντος. Ο πελάτης μπορεί να εισάγει τον εν λόγω αριθμό σε σχετική API εφαρμογή που είναι ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα μας και να ενημερώνεται για την πορεία της αποστολής του παραγγελίας του.

  Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια αυτής και για λόγους ανωτέρας βίας.

  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  Εάν ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής παραγγελίας στο διαδικτυακό τόπου του καταστήματος, τότε δύναται να επιλέξει την εντολή «back» και να αφαιρέσει από το καλάθι αγορών που υπάρχει στο λογαριασμό του, τα προϊόντα που είχε αρχικώς εισάγει σε αυτό προς αγορά.

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  Ο πελάτης πριν από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν έχει το δικαίωμα να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@brandoffers.gr

  Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη όλο το ποσό που είχε καταβάλει για την αγορά του προϊόντος, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι φόροι και κάθε άλλη δαπάνη.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ)

  Μπορείτε αναιτιολόγητα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση μέσα σε διάστημα 14 ημερών από το χρονικό σημείο απόκτησης της φυσικής κατοχής των προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, απαιτείται η αποστολή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@brandoffers.gr

  Σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μία παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, η προθεσμία ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά την κατοχή του τελευταίου αγαθού.

  Με την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης, αποστέλουμε επιβεβαίωση στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει κατά την αποστολή της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση αφορά μόνο στη λήψη της δήλωσης και όχι στην αποδοχή της.

  Η αποδοχή από εμάς της δήλωσης υπαναχωρήσης και της επιστροφής των χρημάτων σε εσάς τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επιστροφής σε εμάς του/των προϊόντος/ων για την αγορά των οποίων ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

  Στην περίπτωση εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, η εταιρεία μας επιστρέφει στους πελάτες το ποσό της πληρωμής. Η επιστροφή των ως άνω ποσών γίνεται εντός 14 ημέρων από την ημέρα που θα ενημερωθούμε από εσάς για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα έχουν επιστραφεί σε εμάς χωρίς να παρουσιάζουν φθορές, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς να έχει μειωθεί η αξία τους.

  Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εμπρόθεσμα, ο πελάτης δηλώνει ότι με δική του επιμέλεια και μέριμνα θα επιστραφεί στην εταιρεία μας το προϊόν που είχε παραλάβει, εντός 14 ημέρων από την ημέρα που απέστειλε στην εταιρεία μας την ηλεκτρονικά τη δήλωση υπαναχώρησης.

  Η εταιρεία μας θα επιστρέψει πίσω όλο το ποσό που είχε λάβει για την πώληση του προϊόντος στον αγοραστή και πελάτη της, υπό τον όρο ότι το προϊόν έχει παραδοθεί στη διεύθυνση της εταιρείας μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας μεταφορών ή ταχυδρομείου.

  Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος (και όχι η εταιρεία μας) με το κόστος επιστροφής των προϊόντων σε εμάς.

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν στην ίδια κατάσταση που είχαν παραληφθεί από τον πελάτη, με τη συσκευασία τους, καθώς και τα λοιπά έγγραφα (απόδειξη λιανικής) με τα οποία συνοδεύονταν κατά την παραλαβή τους από τον πελάτη.

  Ο πωλητής ευθύνεται για κάθε βλάβη, ζημία στα προϊόντα ως και για τη μείωση της αξίας τους ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

  Η επιστροφή των χρημάτων σε εσάς θα γίνει χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  Σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει την παραγγελία, η επιστροφή των χρημάτων που δεσμεύθηκαν από την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή.

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ

  Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα με υπαιτιότητα της εταιρείας μας κάποιο προϊόν παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα ή υπάρχει έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, ή λάβατε προϊόν ουσιωδώς διαφορετικό από εκείνο που είχατε παραγγείλει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάστασή του εκτός εάν το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση.

  Η εταιρεία μας βαρύνεται τόσο με τα έξοδα της επιστροφής του προς αντικατάσταση προϊόντος και της αποστολής του νέου, εάν το ελάττωμα οφείλεται σε δόλο ή σε βαρειά αμέλειά της. Σε κάθε άλλη περίπτωση, με το κόστος επιστροφής του προϊόντος βαρύνεται η εταιρεία μας ενώ ο πελάτης επιβαρύνεται το κόστος της αποστολής του νέου.

  Το προϊόν που επιστρέφεται αντικαθίσταται με προϊόν των ιδίων χαρακτηριστικών, μάρκας, μεγέθους σε σχέση με το επιστρεφόμενο, χωρίς την ύπαρξη του ελαττώματος και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο στο εμπόρευμα της εταιρείας μας. Εάν δεν είναι διαθέσιμο, η εταιρεία μας ενημερώνει τον πελάτη και του δίδει δύο επιλογές, είτε να υπαναχωρήσει και να λάβει πίσω το τίμημα που είχε καταβάλει, είτε να επιλέξει νέο προϊόν προς αγορά. Το νέο προϊόν που επιλέγει προς αγορά ο πελάτης πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το επιστραφέν σε αυτό. Εάν το κόστος είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει ήδη καταβάλλει ο πελάτης, επιβαρύνεται με την καταβολή της διαφοράς τους.

  ΛΟΓΩ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

  Ομοίως, σε περίπτωση που το μέγεθος του προϊόντος που παραλάβατε δεν ανταποκρίνεται στις διαστάσεις του προσώπου, το οποίο προορίζεται να το χρησιμοποιήσει, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο των ιδίων χαρακτηριστικών αλλά διαφορετικού μεγέθους. Η αντικατάσταση προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

  Η προθεσμία εντός της οποίας μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αντικατάστασης και στις δύο ως άνω περιπτώσεις είναι 10 μέρες από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς με την αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@brandoffers.gr, στο οποίο θα αναλύεται το λόγο για τον οποίο ζητάτε την αντικατάσταση.

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται σε άριστη κατάσταση, με την αρχική συσκευασία στην οποία ήταν τοποθετημένο, χωρίς να υπάρχουν φθορές, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί. Μαζί με το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται και η απόδειξη ή το τιμολόγιο που ήταν εντός της συσκευασίας κατά την παράδοσή του στον πελάτη.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

  Ο πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι σε περίπτωση που έχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχει δυσαρεστηθεί με το προϊόν που έχει αγοράσει, με τη διαδικασία διεκπεραίωσης της όλης συναλλαγής, την παράδοση του προϊόντος ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα απευθυνθεί στην εταιρεία μας μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής παραπόνων που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.brandoffers.gr/gr/contacts και το προσωπικό της εταιρείας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα επικοινωνήσει μαζί του για την επίλυση ή την κατά το δυνατό διευθέτηση του θέματος.

  Εναλλακτικά μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα διαχείρισης παραπόνων της εταιρείας μας στο τηλέφωνο: 2821 087347, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 – 21:00.

  ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

  Τα παράπονα ταξινομούνται ανάλογα με το είδος τους σε δύο κατηγορίες :

  • Παράπονα μεγάλης βαρύτητας
  • Παράπονα μικρής βαρύτητας

  Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση καταρχήν το μέγεθος των συνεπειών του προβλήματος στα συμφέροντα του πελάτη, τις επιπτώσεις (οικονομικές επιβαρύνσεις, πλήγμα στη φήμη, εμπλοκή σε δικαστική διαμάχη) που μπορεί να έχει για την εταιρεία μας το ζήτημα αυτό.

  Σε παράπονα που κατατάσσονται στην πρώτη ως άνω κατηγορία καταβάλλεται από το προσωπικό της εταιρείας μας ιδιαίτερη προσπάθεια για την έγκαιρη, γρήγορη και αποτελεσματικότερη κατά το δυνατό διευθέτηση του θέματος, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

  ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

  Η εταιρεία μας δίδει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στα παράπονα των πελατών της και στο βαθμό ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα παράπονα που έχουν υποβληθεί ανωνυμοποιούνται, μελετώνται και αξιοποιούνται από την εταιρεία μας για την βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου που παρέχει και για την ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών της.

  Η εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την επίλυση όλων των αναφυόμενων θεμάτων και των υποβληθέντων παραπόνων στο βαθμό, στο χρόνο και με τον τρόπο που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης της εταιρείας.